Balkon jest miejscem relaksu, dlatego warto się o niego zatroszczyć i pomyśleć o jego remoncie. Jednak wymaga to załatwienia formalności zarówno w domach jednorodzinnych jak i mieszkaniach spółdzielczych. Jakie formalności trzeba załatwić, aby zabrać się za planowany remont?

Zamontowanie krat

Właściciel domu jednorodzinnego, który nie jest wpisany do rejestru zabytków (jeśli jest- wtedy konieczne jest uzyskanie zgody od odpowiedniego organu) może zamontować na balkonie lub w oknie kraty bez informowania o tym odpowiedniego organu.
W mieszkaniach spółdzielczych zgodę wyraża spółdzielnia a następnie informacja o chęci instalacji krat musi zostać przekazana odpowiedniej instytucji państwowej.

Kraty jakie mamy zamiar zamontować nie powinny być ?drabiną? dla potencjalnego złodzieja do mieszkań położonych wyżej. Jeśli nie spełnimy wymogów, sąsiedzi mogą powiadomić gminę, która przekaże informację do inspektora nadzoru budowlanego. W najgorszym przypadku może się to wiązać z nakazem rozbiórki.

Uwaga. Jeśli złodziej wejdzie do sąsiada wspinając się po naszych kratach, ten może żądać od nas odszkodowania.