Dom jednorodzinny możemy wybudować wyłącznie na podstawie pozwolenia na budowę. Aby uzyskać zgodę, musimy przejść przez szereg formalności budowlanych. Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych decyzji, uzgodnień i opinii, możemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i dołączyć do niego projekt budowlany naszego domu. Co to jest projekt budowlany?

Projekt budowlany składa się razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę u starosty. Zatwierdzenie przez niego projektu budowlanego oznacza, że wydane pozwolenie na budowę dotyczy wyłącznie rozwiązań, jakie w nim zawarto. Istotne odstępstwa od projektu wymagają uzyskania zmiany pozwolenia na budowę.

Bardzo często wybieramy swój dom jednorodzinny z gotowych projektów, czyli tzw. projektów katalogowych, które w swojej ofercie ma wiele biur architektonicznych. Warto wiedzieć, że są to profesjonalne dokumentacje architektoniczne. Każdy projekt domu składa się z części architektonicznej wraz z rzutami, części konstrukcyjnej i części instalacyjnej (instalacje wody użytkowej, kanalizacji, instalacja centralnego ogrzewania, gazowa i elektryczna).