Kiedy budujemy standardowe domy jednorodzinne i chcemy się do nich wprowadzić, zwykle wystarczy tylko zgłosić zakończenie budowy do odpowiedniego organu. Jeśli nie wniesie on żadnego sprzeciwu, to po upływie trzech tygodni od zgłoszenia możemy rozpocząć użytkowanie naszego domu. Występują jednak sytuacje w których samo zgłoszenie zakończenia budowy nie wystarcza. Musimy wtedy uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu oraz udostępnić budynek do kontroli przez nadzór budowlany.

Dzieje się tak najczęściej w przypadku, gdy inwestor buduje obiekty do użytku publicznego bądź projekty domów wielorodzinnych. Zdarza się jednak, że budowa domu jednorodzinnego także wymaga uzyskania takiej zgody.

O konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie mówi już wydana wcześniej decyzja o pozwoleniu na budowę domu. Z reguły dotyczy to projektów budynków skomplikowanych architektonicznie czy tych, które bezpośrednio oddziałują na sąsiadujące nieruchomości.

Konieczność uzyskania pozwolenia na użytkownie budynku występuje także wtedy, gdy planujemy zamieszkać nieskończony dom jednorodzinny, np. ukończony jest tylko parter domu. Również w trakcie legalizacji samowoli budowlanej, urząd będzie wymagał od inwestora takiego pozwolenia.

Co to jest pozwolenie na użytkowanie?

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie składamy w nadzorze budowlanym.