Pamiętajmy, że Świetlówki są uznane za odpady niebezpieczne, z uwagi na użytą w nich rtęć i luminofory. Natomiast ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nakazuje segregowanie odpadów niebezpiecznych i oddawanie ich do odpowiedniego punktu.

Niestety organizacja ElektroEko, która zajmuje się organizowaniem i finansowaniem systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, podaje że 38% Polaków zdaje sobie sprawę jak postępować ze starym sprzętem oraz świetlówkami.

Co robić z zużytymi świetlówkami?

Należy oddać je do specjalnego punktu zbioru. Informacje o takim miejscu powinniśmy znaleźć w swojej gminie. Od 1 października 2006 każda gmina ma obowiązek udostępnić mieszkańcom informację o znajdujących się na jej terenie podmiotach zbierających zużyty sprzęt oraz adresach prowadzonych przez nie punktów zbierania zużytego sprzętu. Można je również oddać w sklepie przy zakupie nowych, 1:1 oraz wrzucić do specjalnych pojemników.

Uwaga. Za wyrzucenie świetlówek do kosza, zostawienie przed blokiem oraz pozostawienie w lesie(!) grozi grzywna od 50 do 5000 zł.