Prawo budowlane bardzo dokładnie określa, jakie zmiany w projekcie mogą być przeprowadzone tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W wypadku mniejszych zmian wystarczy zgłoszenie faktu ich wykonywania, jednak adaptacja budynku gospodarczego do celów mieszkalnych to przypadek, kiedy samo zgłoszenie nie wystarczy, podobnie jest w wypadku budowy ścian i wykonywania otworów okiennych Zgłoszenie jest wystarczające tylko w wypadku remontu, kiedy odtwarzamy stan pierwotny budynku.

Zanim rozpoczniemy budowę, musimy o tym fakcie powiadomić inspektorat budowlany ? musi się to jednak stać co najmniej 7 dni wcześniej. Dodatkowe formalności zależą od stopnia skomplikowania projektu. W wypadku prostszych projektów nie musimy zatrudniać kierownika budowy, nie jest wymagane też prowadzenie dziennika budowy.

Dodatkową kwestię stanowi zgłoszenie o zmianie przeznaczenia budynku. Należy to zrobić w starostwie, dokładnie opisując przyszły i obecny stan budynku. Jeśli w ciągu 30 dni nie zostanie zgłoszony sprzeciw, możemy rozpoczynać prace. Co może się stać, jeśli zaniedbamy kwestię zgłoszenia zmiany przeznaczenia budynku? Adaptowany przez nas obiekt może zostać sklasyfikowany jako samowola budowlana, przez co wprowadzenie w życie naszych planów może stanąć pod znakiem zapytania.