Czym się różni projekt gotowy od budowlanego?

Kupując gotowy projekt domu jednorodzinnego otrzymujemy go w 4 jednakowych egzemplarzach. Jak wynika z ustawy Prawo Budowlane, do wniosku o pozwolenie na budowę składamy właśnie projekt budowlany w 4 egzemplarzach. Po zatwierdzeniu projektu i wydaniu pozwolenia na budowę, jeden egzemplarz projektu zostaje w urzędzie wydającym decyzję, drugi trafia do nadzoru budowlanego, a dwa kolejne egzemplarze wracają do inwestora.

Czy to oznacza, że po zakupie projektu domu gotowego możemy go od razu złożyć do zatwierdzenia?

Trzeba pamiętać, że projekt powtarzalny z katalogu wykonywany jest przez uprawnionego architekta na podstawie standardowych warunków gruntowych i standardowej strefy klimatycznej. Jak wiadomo, różne gminy mają różne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a nasze działki budowlane ? różne warunki.

Dlatego projekt z katalogu musi być najpierw przystosowany do lokalnych warunków. Tak zwana adaptacja projektu jest wykonywana przez architekta adaptującego. Dobrze znaleźć specjalistę, który działa już na terenie gminy: zna dobrze uwarunkowania terenu, a także? urzędników w starostwie.

Architekt adaptujący dostosowuje projekt domu do warunków, jakie ustanawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dostosowuje fundamenty domu do gruntu, określa ich prawidłową izolację.

Po zakończonej adaptacji podpisuje się on pod projektem i według prawa, przejmuje od autora projektu prawa i obowiązki. Jednym z najważniejszych obowiązków projektanta, jako uczestnika procesu budowlanego, jest przygotowanie projektu budowlanego.