Inwestorzy decydujący się na budowę obiektu dla własnych potrzeb mieszkaniowych, jak i dla innych celów, na przykład na sprzedaż bądź wynajem mieszkań, coraz większą uwagę przykładają do komfortu akustycznego w budynku. Związane jest to oczywiście również z wszelkimi zmianami zachodzącymi w otaczającej nas przestrzeni, która szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, nie jest pozbawiona hałasu. Natomiast obiekty mieszkalne buduje się lub kupuje na całe lata i stanowić mają one oazę spokoju, miejsce dla wypoczynku, relaksu i zregenerowani sił, tak więc stanowczo wymagany jest w nich odpowiedni poziom izolacyjności akustycznej. Odpowiedni komfort akustyczny niemniej ważny jest również w obiektach hotelowych czy pomieszczeniach przeznaczonych do pracy, nauki lub też leczenia. Szczególnie przy dużych obiektach, na etapie projektowania bardzo ważne są konsultacje ze specjalistami w tej dziedzinie.

Dzięki temu w dokumentacji projektowej, zarówno na rysunkach jak i w opisie technicznym, pojawiają się opisy dotyczące specyfiki materiałów w odniesieniu do ich parametrów izolacyjności akustycznej. Informacje takie wymazane są również przepisami, jako konieczne jeżeli występujemy o uzyskanie pozwolenia na budowę. Współpracując ze specjalistami od audytu akustycznego, w opracowaniu architektonicznym można również zawrzeć szczegółowy opis dotyczący właśnie ochrony przed hałasem, dostosowany do konkretnego obiektu i zastosowanych w nim rozwiązań materiałowych.</div>