Nie jest wielką tajemnicą, iż budownictwo wymaga odpowiedniej wiedzy. Okazuje się, iż bez podstawowej znajomości praw fizyki nie byłoby możliwe skonstruowanie żadnego budynku. Architektura to coś więcej, niż tylko zajęcie dla wybranych. To sztuka, która pozwala nam ulepszać swoje siedziby i mieszkania. Człowiek jest istotą, która dąży do nieustannego rozwoju. Dzięki intensywnej współpracy interdyscyplinarnej możliwym jest wykorzystanie materiałów, które były niegdyś niedostępne. Wystarczy sobie wyobrazić, iż wieżowce pokryte szkłem nie budzą dzisiaj u nikogo żadnych większych emocji. Kiedyś, podobne budowle mogłyby należeć tylko do sfery marzeń projektantów. Budownictwo jest więc dziedziną nauki technicznej, która rozwija się razem z nami. Kiedy następnym razem spojrzymy na budynki pnące się wysoko w górę warto pamiętać, iż symbolizują one tryumf człowieka nad naturą oraz niesprzyjającymi warunkami środowiska. Możemy być więc dumni, iż nauka i technika zdołały przezwyciężyć liczne problemy.