Niewątpliwie, wiele osób nie do końca rozumie, po co mają sortować śmieci. Niestety z tego względu, wiele osób tego nie robi. Ponadto, oczywiście niektórzy świadomie ignorują potrzebę sortowania śmieci oraz recyklingu. Tym sposobem wyrządzają oni znaczną krzywdę światu, a co za tym idzie, wszystkim żyjącym na nim ludziom. Koniecznie trzeba wytwarzać granulaty tworzyw z odpadów, gdyż dzięki temu, wszelkie z pozoru nieprzydatne do niczego odpady można użyć po raz kolejny. Dzięki temu, na świecie nie przybywa odpadów. Nie jesteśmy w stanie utylizować odpadów tak szybko, jak one powstają. Dlatego też, bez sprawnego recyklingu, szybko ilość odpadów znacząco wzrośnie. Efekt będzie taki, że będziemy żyli w towarzystwie tych odpadów, co nie będzie ani przyjemne, ani też na pewno zdrowe. Warto więc nieco się wysilić, i po prostu wyrzucać poszczególne śmieci do odpowiednich pojemników. Wydaje się, że jest to tak niewielki wysiłek, że na prawdę stać na niego każdego, bez najmniejszego nawet wyjątku.