Przydomowe oczyszczalnie ścieków są stosunkowo nowym sposobem na odprowadzanie nieczystości bytowych z gospodarstwa domowego. W Europie Zachodniej częściej możemy spotkać się z nieruchomościami przy których wybudowane są biologiczne oczyszczalnie ścieków. Podstawowa różnica między tymi dwoma konstrukcjami jest taka, że proces oczyszczania ścieków w biologicznej oczyszczalni dzieje się w obrębie zamkniętego urządzenia. Wewnątrz działają wyspecjalizowane kultury bakterii, które przeprowadzają procesy nitryfikacji oraz denitryfikacji, tym samym neutralizując niebezpieczne dla środowiska substancje. Mogą być one bez przeszkód przekazywane dalej, do odbiornika. Odbiornikiem może być rzeka, albo zbiornik melioracyjny. Oczyszczone ścieki można również wykorzystać do nawadniania ogródka, to właśnie dlatego biologiczne oczyszczalnie ścieków są tak wygodne w użytkowaniu. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych szamb, cieczy nie trzeba wypompowywać. Biologiczne oczyszczalnie ścieków same zajmują się odprowadzeniem oczyszczonego płynu.