Decydując się na przyjazne dla środowiska utylizowanie ścieków warto wiedzieć z czego zbudowane są i jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ze względu na to, że oczyszczalnia służy ochronie środowiska, można próbować uzyskać dofinansowanie na jej założenie przy swoim domu.

Pierwszy etap oczyszczania ma charakter mechaniczny. Pod wpływem grawitacji zawiesina ciał stałych cięższych od wody opada na dno zbiornika. Takie zjawisko nazywane jest w fizyce sedymentacją.
Następnie do pracy przystępują bakterie zajmujące się beztlenowym rozkładem ścieków, co powoduje ich wstępne oczyszczenie. Najbardziej efektywne jest utlenianie prowadzone przez bakterie aerobowe. To w tym etapie zanieczyszczenia zawarte w ściekach są ostatecznie utylizowane. Procesy fermentacyjne zachodzą w tak zwanym osadniku. Komora osadnika musi być napowietrzona, aby bakterie tlenowe mogły prowadzić proces utleniania i wentylowana ze względu na zbierające się gazy gnilne.
Na koniec oczyszczone już ścieki mogą zostać odprowadzone bezpośrednio do gleby, lub do rzeki, czy rowu melioracyjnego. W tej postaci nie są już groźne dla środowiska.