Więzi międzyludzkie

Człowiek z natury jest istotą stadną. Od najdawniejszych lat mamy świadomość, że w pojedynkę nie przetrwamy. W przypadku ludzi pierwotnych zasada ta była w pełni zasadna, ponieważ człowiek wówczas był bardzo nisko w łańcuchu pokarmowym i na pewno nie zajmował jego szczytu. Dlatego też ludzie wykształcili w sobie świadomość, że do przeżycia potrzebują pomocy innych współplemieńców. Społeczności, w które zbierali się ludzie razem polowali oraz spędzali czas w celu zacieśniania więzi pomiędzy współplemieńcami. Wiedziano wówczas, że jeśli do polowania nie stawią się wszyscy myśliwi plemienni to szanse powodzenia polowania na dużego zwierza, bo na takie najczęściej polowali, aby wykarmić plemię, drastycznie spada w dół. Bez jedzenia, bowiem nie ma życia i całe plemię w szybkim tempie wymarłoby z głodu, gdyby myśliwym nie udało się wrócić zwycięsko z polowania przez długi czas. W miarę upływu lat ludzie zaczęli tracić świadomość, że potrzebują innych ludzi do życia. Na szczęście ludzie nie zatracili doszczętnie tej świadomości i tworzono lokale, gdzie można było spotkać się z innymi, wspólnie porozmawiać, napić oraz bawić do białego rana. Jest to bardzo duża część rynku, która generuje niebagatelne kwoty pieniędzy, co tylko pokazuje, że ludzie dalej odczuwają potrzebę spotykania się i utrzymywania kontaktu. Obecnie bardzo popularne są pizzerie, na przykład „Pizzeria Sjesta Tczew”. Jest to bardzo popularny sposób spędzania czasu wraz z najbliższymi, a poza spędzaniem czasu można też dobrze zjeść.