Kto może budować siedlisko?

A czy osoba, która nie jest rolnikiem może budować siedlisko? Według prawa nie, ale można trochę obejść formalności.

Po pierwsze umowa przedwstępna kupna działki może zostać podpisana dopiero po tym, jak rolnik uzyska warunki zabudowy. Jeżeli inwestorowi nierolnikowi będą one odpowiadały, sprzedający (rolnik) występuje o pozwolenie na budowę. Dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rolnik sprzedaje działkę i przenosi na nowego inwestora warunki zgody.

Prawo budowlane dopuszcza możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że osoba, na którą jest przeniesiona, oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o nabytych praw do nieruchomości.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku działek rolnych o powierzchni większej niż 5 ha, prawo pierwokupu ma zawsze Agencja Nieruchomości Rolnych. Dopiero, gdy zrezygnuje ona z tej możliwości, rolnik może sprzedać swoją nieruchomość.

Jeżeli nie jesteśmy rolnikami możemy także kupić siedlisko już zabudowane. Chcąc zmodernizować dom jednorodzinny występujemy wtedy o pozwolenie na przebudowę.