Nasze wydawnictwo specjalizuje się przede wszystkim w wydawaniu albumów dotyczących historii sztuki. Perełką w naszej kolekcji są zwłaszcza te pozycje, których treścią jest architektura. Zarówno część techniczna, jak i merytoryczna są bez zarzutu i albumy te cieszą się wielkim zainteresowaniem.

W planach mamy poszerzenie tej oferty o albumy tematyczne. Na początek serii planujemy wydać te albumy, których treścią będzie architektura sakralna. W obrębie kolekcji znajdą się materiały podzielone zarówno na epoki, jak i style architektoniczne. Powoli przygotowujemy dokumentację fotograficzną, a do sporządzenia opisów zatrudniamy naszych najlepszych autorów i redaktorów.

Wydaje się, że te pozycje dlatego cieszą się takim zainteresowaniem, że prezentują obraz świata, którego niby już nie ma, ale on wciąż trwa. Architektura przechowuje w sobie ślady przeszłości, tkwiąc w naszej teraźniejszości. Odbiorca sentymentalny czy po prostu zainteresowany dziejami na pewno chętnie sięgnie po nasze albumy.