Status prawny firmy: istnieją dwa rodzaje statusów prawnych, jakie może posiadać firma:

– Osoba fizyczna lub spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o budowanie domków jednorodzinnych na działkach klientów to najczęściej takiego zadania podejmuje się właśnie osoba fizyczna lub spółka cywilna. Wykonawcy ci muszą posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które powinniśmy zobaczyć.

– Spółka handlowa akcyjna lub posiadająca ograniczoną odpowiedzialność. O tym czy spółka handlowa działa legalnie świadczyć może jedynie wpis do rejestru handlowego, który jest prowadzony przez sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby spółki. Jeśli zażądamy takiego wpisu, wówczas dowiemy się z rejestru czy spółka działa legalnie, jaki jest kapitał zakładowy spółki, zakres działalności a także o osobach upoważnionych do reprezentowania firmy.

Sprzęt: solidność wykonanej pracy w dużej mierze zależeć będzie, od jakości sprzętu i narzędzi, którym posługiwać się będą wykonawcy. Nawet najlepszy fachowiec nie będzie wstanie dobrze wykonać swojej pracy, jeśli nie będzie wyposażony w dobry sprzęt. Choć to może być nieco denerwujące dla wykonawcy warto sprawdzić, czy firma jest w posiadaniu odpowiednich narzędzi. W zależności od typu budowy inne przyrządy będą niezbędne.

Profesjonalizm: po wstępnym rozpoznaniu firmy kolejnym krokiem powinna być rozmowa z potencjalnym wykonawcą. Na taką rozmowę należy się solidnie przygotować i wcześniej przemyśleć wszystkie warunki umowy a także jasno przedstawić wszystkie wymagania. Taką rozmowę najlepiej przeprowadzić w obecności zaufanego specjalisty od budownictwa, który, zadając pytania dotyczące rozwiązań technicznych, szybko się zorientuje czy firma jest solidna. Jeśli jednak takiego specjalisty nie „posiadamy” zabierzmy ze sobą znajomego, który budowę domu ma już za sobą. On z pewnością będzie wiedział, jakie ewentualne przeszkody mogą się pojawić.