Każdy przedsiębiorca posiadający nieruchomość, która jest schronieniem dla jego biznesu, musi niestety zainwestować w ochronę obiektu. Jest to podyktowane względami finansowymi, choć nie tylko. Zwykle warunki ubezpieczenia wymusza stosowanie ochrony bezpośredniej, czyli fizycznego dozoru w miejscu do tego wyznaczonym. Ochrona mienia to nie tylko bezpośredni dozór pracowników patrolujących teren, zwykle ogrodzony. Do ochrony stosuje się też pasywne rozwiązania. I choć nie włączają one bezpośrednio człowieka do ochrony, są bardzo skuteczne. Skuteczność jest pochodną najnowszych technologii z zakresu informatyki. Informatyki z dziedziny programowania oraz technologii wykonywania nowoczesnych urządzeń elektronicznych, których miniaturyzacja sięga rozmiaru nano. Kamery dozorujące teren posiadają zdolność widzenia w nocy dzięki zastosowaniu układów optycznych wykorzystujących podczerwień. W skład systemów dozoru wchodzą różnego rodzaju alarmy w gamie i rozwiązaniach tak różnych, że można je montować wszędzie.