Kiedy budowa domu się rozpoczyna?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Domy jednorodzinne możemy budować tylko na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgoda staje się ostateczna po 14 dniach od wydania decyzji, pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu.

Kiedy pozwolenie na budowę się uprawomocni, o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych musimy powiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego oraz projektanta, który sprawuje nadzór nad tym, aby budowa domu była zgodna z tym, co zawiera zatwierdzony w pozwoleniu projekt budowlany. Pamiętajmy, że jeśli realizujemy gotowe projekty domów jednorodzinnych (tzw. projekty katalogowe), to według Prawa budowlanego projektantem nie jest autor projektu, tylko osoba, która dokonała adaptacji projektu, wykonała projekt zagospodarowania działki i podpisała się pod projektem budowlanym.

Zawiadomienie o terminie budowy należy złożyć na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robot budowlanych. Do zawiadomienia należy również dołączyć:

oświadczenie kierownika budowy (robót) o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli są wymagane) oraz o przyjęciu obowiązków kierowania budową (robotami), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

informację o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszenie, które kierownik budowy zamieszcza na budowie.

Jeśli chodzi o inspektora nadzoru inwestorskiego, to budowa domu jednorodzinnego nie wymaga jego zatrudnienia. Niekiedy jednak jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla inwestora, który nie ma czasu nadzorować proces budowlany lub po prostu się na tym nie zna.