Na świecie jest wiele różnych obiektów i sportowych i rekreacyjnych, oświatowych i rozrywkowych. Jednak zwiedzając okoliczne miasta czy wioski, dostrzec możemy różnego rodzaju rozpoczęte budowy i remonty. Na świecie jest duże zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju budowy, na przykład kin, stadionów czy innych instytucji. W kraju szczególnie teraz przed mistrzostwami Euro 2012 możemy zauważyć budowę dróg i autostrad oraz budowy stadionów.

Z pewnością jest to ciężka praca, ale nie byłaby ona tak profesjonalnie i z taką precyzją i dokładnością wykonana, gdyby nie użycie różnego rodzaju ciężkich sprzętów i maszyn budowlanych. Do budowy dróg autostrad, z pewnością przydatne będą różne roboty drogowe, takie jak rozściełacz asfaltu, frezarki drogowe oraz różnorodne walce, gładkie, ogumione kombinowane i inne. Wykonanie ich, z pomocą tych maszyn będzie szybkie i bardzo dokładne. Do prowadzenia takich maszyn, potrzebni jednak są wykwalifikowani pracownicy, mający ukończone odpowiednie kursy. Kiedyś budowa domów nie była tak ułatwiona jak dzisiaj, beton trzeb było robić własnoręcznie. Dzisiaj służą do tego specjalne maszyny, takie jak betonomieszarki, pompy do betonu. Przy budowie domu, przydadzą się również koparka, spycharka, oraz równiarka, które pomogą wyrównać grunt, i przygotują teren pod budowę domu. Następnie przyda się dźwig, skonstruowany specjalnie do podnoszenia na wysokościach różnego rodzaju materiałów budowlanych.